header_image
Σύνθετη Αναζήτηση

€ 1 to € 1.000.000

Περισσότερες Επιλογές
We found 0 results. Θέλετε να φορτώσετε τα αποτελέσματα τώρα ?
Σύνθετη Αναζήτηση

€ 1 to € 1.000.000

Περισσότερες Επιλογές
we found 0 results
Your search results

Δικαιολογητικα για Πώληση

Ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου, αφού αποφασίσει να προβεί στην πώλησή του, θα πρέπει να γνωρίζει ότι για την γρήγορη περάτωση των νομικών διαδικασιών, που διέπουν την συναλλαγή αγοραπωλησίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά εκ μέρους του είναι απαραίτητο να υπάρχουν στο φάκελό του για τον υποψήφιο αγοραστή:

Δικαιολογητικά

 1. ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση αυτού είναι το Υποθηκοφυλακείο της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο.
 2. ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ με την δήλωση του μηχανικού που το συνέταξε (Νόμος 651/1977 και Νόμος 1337/1983). Το τοπογραφικό χρειάζεται μόνο σε περίπτωση που το ακίνητο προς πώληση ή αντιπαροχή είναι οικόπεδο, με ή χωρίς κτίσματα, ή αγροτεμάχιο, που βρίσκεται εντός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.).
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ο.Υ., ΟΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Στην δήλωση πρέπει να αναγράφεται ότι το ακίνητο δεν του επέφερε κανένα εισόδημα και πάντως όχι πέραν της πενταετίας. Αν το ακίνητο του απέφερε εισόδημα, τότε λαμβάνει πιστοποιητικό από την ίδια Δ.Ο.Υ. ότι υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, σχετικές με το ακίνητο για την τελευταία δεκαετία και δήλωσε τα εισοδήματα από αυτό, σύμφωνα με το Ν. 2238/94, άρθ. 81.
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ. του εισοδήματός του, ότι έχει συμπεριλάβει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο στο Ε-9 και δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Σε περίπτωση που έχει τέτοια υποχρέωση, λαμβάνει πιστοποιητικό από την Δ.Ο.Υ. του ότι έχει υποβληθεί η δήλωση και έχει συμπεριληφθεί το μεταβιβαζόμενο ακίνητο και ότι έχει πληρωθεί ο φόρος του, σύμφωνα με το Ν. 2459/97, άρθ. 32.
 5. ΑΝ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ, ΠΡΟΙΚΑ Η ΔΩΡΕΑ, τότε: ι) Αν ο τίτλος έχει εκδοθεί έως την 31.12.1984, για δωρεές εν ζωή, γονικές παροχές και προίκες, απαιτείται αντίγραφο του συμβολαίου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου που το συνέταξε, ότι το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε μέχρι και την 31.12.1984 και ότι δεν συντρέχει περίπτωση μετάθεσης του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης. Για κτήσεις αιτία θανάτου χρειάζεται ληξιαρχική πράξη θανάτου από όπου να προκύπτει ότι ο θάνατος του δωρητή επήλθε μέχρι και την 31.12.1984, και μία υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου ότι δεν συντρέχει περίπτωση μετάθεσης του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης. ιι) Αν ο τίτλος κτήσης είναι από την 01.01.1985 και πέρα, απαιτείται πιστοποιητικό από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς ή προίκας ή δωρεάς ή γονικής παροχής αντίστοιχα, σύμφωνα με το Ν. 118/1973, και το Ν. 2892/2001.
 6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ, ότι για το συγκεκριμένο δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με το Ν. 2130/1993. (Ο ιδιοκτήτης προσκομίζει στο Δήμο αντίγραφο τίτλου κτήσεως και τον τελευταίο λογαριασμό την Δ.Ε.Η. του ακινήτου).
 7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΗΜΟ, όπου ανήκει το ακίνητο, ότι έχει υποβληθεί από τον μεταβιβάζοντα δήλωση ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως σύμφωνα με το Ν. 1337/1983 και η πράξη εφαρμογής κυρώθηκε μετά την 25.11.1994, ή δεν κυρώθηκε ακόμα. Σε κάθε πάντως περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου που εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης με το Ν. 1337/1983 και έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής, απαιτείται και βεβαίωση από τον αρμόδιο Δήμο περί μη οφειλής ληξιπρόθεσμων οφειλών του ακινήτου αυτού σε γη και χρήμα, από την ένταξή του στο σχέδιο πόλης. (Τα παραπάνω απαιτούνται όταν πρόκειται για οικόπεδο με ή χωρίς κτίσματα).
 8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/84, ότι ο μεταβιβάζων δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2084/92 και Απόφασης Υπουργού Εργασίας Φ21/116/ΦΕΚ 839/10-7-00. Σε περίπτωση που υπάγεται, λαμβάνει βεβαίωση μη οφειλής- ασφαλιστικής ενημερότητας του αρμόδιου ΙΚΑ σε περίπτωση που ο μεταβιβάζων είναι έμπορας, συμμετέχει σε επιχείρηση, είναι ιδιοκτήτης νεόδμητου κτίσματος και σε άλλες περιπτώσεις, που ορίζει ο Νόμος.
 9. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα δήλωση του Ν. 2308/85 για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή κτηματογραφικό απόσπασμα σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή ενταγμένη στο Κτηματολόγιο.
 10. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΟΣ, ότι τα κτίσματα του ακινήτου έχουν ανεγερθεί πριν από τις 14/03/1983 (Ν. 1337/1983). Σε περίπτωση έκδοσής της άδειας ανέγερσης μετά την 14/03/1983, και ως την έναρξη ισχύος του Ν. 1577/1985, λαμβάνει επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οικοδομής. Σε περίπτωση έκδοσης της άδειας μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 1577/1985, λαμβάνει επικυρωμένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας και υπογράφει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το Ν. 1577/1985. (αρμόδια υπηρεσία – Πολεοδομία).
 11. ΑΔΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΗ σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε παραμεθόρια περιοχή (ν> 1892/1990, αρθ. 29).
 12. Αν πρόκειται για αγροτεμάχιο κείμενο εντός περιοχής όπου λειτουργεί ο Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) απαιτείται βεβαίωση αρμόδιου γραφείου του Τ.Ο.Ε.Β. ότι δεν οφείλονται εισφορές αρδευτικών τελών.